Outsourcing

Met outsourcing wordt u de mogelijkheid geboden om uw ICT-systemen (Apparatuur) onder te brengen in een Datacenter van Unified. Unified zorgt voor een optimaal beveiligde omgeving voor uw systemen. Deze omgeving betreft onder meer de fysieke toegangsbeveiliging, de redundant uitgevoerde stroomvoorziening en de regeling voor temperatuur en luchtvochtigheid. Housing van Unified biedt de ideale condities voor het plaatsen van ICT-apparatuur. Onze Datacenters beheren de omgevingen waarin de systemen worden opgesteld. Door inrichting van omgevingen kan een hoge beschikbaarheid worden gegarandeerd.

Beschikbaarheid
De Datacenters voldoen minimaal aan de eisen voor een Tier 4 Datacenter waarbij een gemiddelde beschikbaarheid van 99,9% wordt gegeven. Unified garandeert deze beschikbaarheid van 99,9%. De beschikbaarheid is van toepassing op de volgende onderdelen:

  • De stroomvoorziening,
  • De klimaatvoorziening,
  • Toegang.

Energie
Onder normale omstandigheden wordt het benodigde vermogen geleverd vanuit het “openbare” net. De elektrische voeding is ingericht voor een volledig zelfstandig opererend Datacenter bij uitval van het elektriciteitsnet.

Klimaatbeheersing
Het opgestelde koelvermogen wordt geleverd door redundant uitgevoerde koelinstallaties. Met een combinatie van verwarming, ventilatie en airconditioning (VVA) zorgt Unified voor een goed geventileerde ruimte. De inblaastemperatuur is maximaal 27 graden Celsius. De luchtvochtigheid ligt tussen 40% en 60% en wordt ingesteld op 50%. Unified wil maatschappelijk verantwoord ondernemen en besteedt veel aandacht aan modernisering van koelmethodieken. Dit betekent dat in de drie Unified Datacenters diverse koeltechnieken worden toegepast.

Ter voorkoming van wateroverlast is onder de computervloer op strategische plaatsen een vochtdetectiesysteem geïnstalleerd. Het vochtdetectiesysteem is gekoppeld met het 24 uur per dag, 7 dagen per week gemonitord gebouwinformatiesysteem.

Brandveiligheid
De computervloeren zijn uitgerust met een vroeg detectiesysteem (VESDA: Very Early Smoke Detection Apparatus (http://www.vesda.com), een uiterst gevoelig rookmeldingssysteem dat al in een zeer vroeg stadium rook meldt om brandschade, verlies en bedrijfsuitval te voorkomen. De overige ruimtes zijn voorzien van puntmelders. Het VESDA systeem neemt permanent monsters van de lucht om deze te testen op aanwezigheid van roetdeeltjes. De luchtmonsters worden aangezogen via een leidingnetwerk. Een pomp zorgt voor regelmatige luchtaanvoer vanaf de verschillende testpunten. Daarna wordt het proefmonster in de detectiekamer gebracht, waar een laserlichtbron de aanwezigheid van rook kan aantonen. Het VESDA systeem onderscheidt zich door de grote mate van nauwkeurigheid van de detector. De resultaten van de metingen worden weergegeven op het controlepaneel en doorgegeven aan het gebouwbeheersysteem. Deze systemen zijn gekoppeld met een 24 uur per dag, 7 dagen per week bemand gebouwinformatiesysteem (GIS).

Voordat brand kan uitbreken op de computervloer heeft het VESDA systeem al een signaal aan het GIS afgegeven, is direct een beheerder naar de betreffende locatie gegaan. Verder zijn in het gebouw BHV (Bedrijfshulpverlening) opgeleide medewerkers aanwezig. Unified heeft procedures operationeel voor brandmelding, -alarmering en -bestrijding. Voor brandbestrijding buiten de computervloer wordt gebruik gemaakt van handblussers met CO2 en Ecofoam, dat schade aan de systemen zo veel mogelijk voorkomt.

ESD bescherming
Om schade door electro static discharge te voorkomen is de vloer van de computerzaal afgewerkt met een beschermende laag welke voorkomt dat potentiaalverschillen worden opgebouwd. De werkbanken in de configuratieruimte zijn voorzien van polsbandjes welke eveneens geaard zijn om schade door ESD te voorkomen.

Gebouw Informatie Systeem
Het Datacenter is uitgerust met een Gebouw Informatie Systeem (G.I.S.) dat de technische installaties en beveiliging continu controleert. Op het G.I.S. zijn, naast de elektrische en klimaat installaties, ook de brandmelding systemen, toegangsbeveiliging en inbraakalarmen aangesloten. Iedere melding uit het systeem wordt opgevolgd door gestandaardiseerde processen. Alle beheerders en overige medewerkers van het Datacenter werken met methoden, technieken en (escalatie-) procedures die de veiligheid en beschikbaarheid optimaal ondersteunen. Een audit door een onafhankelijke instantie behoort tot de mogelijkheden.

Elektronisch toegangscontrole system
Biometrische toegangscontrole in combinatie met badges geven toegang tot een Datacenter. Badges, voorzien van een chip, worden door een badgelezer gelezen. Deze badges bevatten persoonsgebonden toegangsinformatie en geven alleen daar toegang waar dat is toegestaan.

Videobewaking
Een groot aantal camera’s bewaakt alles wat in en om het gebouw gebeurt. De beelden hiervan worden digitaal vastgelegd en maximaal een week bewaard. Langer is i.v.m. privacy wetgeving door de registratiekamer niet toegestaan.

Toegangsbeveiliging
De geplaatste apparatuur in het Datacenter wordt bewaakt door een gelaagde beveiliging. De eerste laag bestaat uit de fysieke beveiliging van het terrein, de tweede uit de toegangsbeveiliging van het gebouw. De derde laag bestaat uit beveiliging door middel van elektronische kaartlezers in de toegangscorridor. Als vierde laag kennen we een toegang middels biometrische kenmerken zoals vingerafdruklezer en irisscanners. De vijfde laag bestaat uit de fysieke sloten op de individuele serverracks. De beveiliging werkt met strikte toelatingsvoorwaarden en –procedures. Aanmelding door geautoriseerde personen is verplicht, evenals legitimatie. De toegang tot de diverse segmenten (computerzaal, configuratieruimte, en kabinetten) vindt uitsluitend plaats onder toezicht van Unified.

Maintenance window
Het Datacenter is ingericht op een zodanige manier dat onderbrekingen van de dienstverlening tot een minimum beperkt worden. Onderhoudswerkzaamheden kunnen plaatsvinden zonder dat de dienstverlening daarvoor onderbroken behoeft te worden. Sommige onderhoudswerkzaamheden zijn risicovol en kunnen eventueel tot een tijdelijke onderbreking van de dienstverlening leiden. Uiteraard wordt dit type werkzaamheden tot een minimum beperkt en wordt, wat het tijdstip betreft, ruim van tevoren met u overlegd. Deze werkzaamheden zullen zo veel mogelijk plaatsvinden tijdens het maintenance window van vrijdagavond 23:00 uur tot zaterdagochtend 06:00 uur.