Hosted Backup

Bedrijfsgegevens zijn van onschatbare waarde. Ze vormen de basis van uw bedrijf.  Uw waardevolle bestanden op uw servers of computers kunnen om allerlei redenen verloren gaan. Een handeling van een personeelslid, calamiteit zoals kortsluiting of een defecte harde schijf bijvoorbeeld. Daarnaast werken steeds meer mensen met een mobile device of laptop die gestolen kan worden of domweg kapot kan vallen. Daarom is het noodzakelijk om regelmatig een back-up te maken van uw bestanden, zodat indien nodig de back-up weer teruggezet kan worden.

Gegevens kunnen op verschillende manieren verloren gaan. Daarom zijn er ook verschillende back-up methoden:

  • Dataverlies door het “per ongeluk” weggooien of beschadigen van een bestand door de gebruiker kan ondervangen worden door een kopie van belangrijke bestanden te maken op dezelfde schijf;
  • Dataverlies door het kapotgaan van de harde schijf kan ondervangen worden door een back-up op extra harde schijf te maken of door een RAID configuratie te gebruiken;
  • Dataverlies door diefstal van een computer of gegevensdrager kan ondervangen worden door de back-up op een extern medium te maken;
  • Dataverlies door een grote brand, overstroming of andere calamiteit kan ondervangen worden door de back-up op een andere locatie te bewaren.

Unified heeft, als Goldpartner van Veeam, uitgebreide kennis van en ervaring met verschillende software en hardware oplossingen voor back-up. Veeam Backup & Replication biedt veel meer dan alleen back-up: deze oplossing maakt snel, flexibel en betrouwbaar herstel van gevirtualiseerde applicaties en gegevens mogelijk. We brengen back-up en replicatie samen in één oplossing die het begrip gegevensbeveiliging een nieuwe betekenis geeft en de ultieme oplossing voor VM-back-up vormt voor virtuele VMware Vsphere- en Microsoft Hyper-V omgevingen.

Wij kunnen u dan ook prima adviseren over welke back-up strategie voor u van toepassing is. Neem contact op met Unified voor meer informatie en advies.